2024. gadā plānotie pasākumi

2024. gadā Latvijas Tang Soo (Soo Bahk) Do Federācijas Moo Duk Kwan biedri plāno piedalīties šādos pasākumos:

Rīkotie pasākumi un to laiki var tikt mainīti. Sekojiet līdzi informācijai!

Katrā čempionātā, katram dalībniekam pastāv iespēja iegūt 2 medaļas (viena par formām, otra par brīvo cīņu). Par katru iegūto zelta medaļu Latvijas Tang Soo Do Federācija garantē 50% atlaidi viena mēneša maksai par nodarbībām.