2020. gadā plānotie pasākumi

2020. gadā Latvijas Tang Soo (Soo Bahk) Do Federācijas Moo Duk Kwan biedri plāno piedalīties šādos pasākumos:

 • 15. februāris - Tiesnešu kursi Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no 1. dana

 • 21. marts - Treneru kursi Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no 1. dana

  • ATCELTS! COVID-19 ierobežošanas nolūkos.

 • 4. aprīlis - 37. gadskārtējais Pirmā reģiona čempionāts Lūtonā, Lielbritānijā - dalība no dzeltenā taga - 9. gup - pieteikšanās termiņš: līdz 27. februārim.

  • ATCELTS! COVID-19 ierobežošanas nolūkos.

 • 16. maijs - 42. gadskārtējais Centrālais čempionāts Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no oranžā taga - 7. gup - pieteikšanās termiņš: līdz 31. martam

  • ATCELTS! COVID-19 ierobežošanas nolūkos.

 • 12. septembris - 23. Starptautiskais seminārs Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no sarkanās jostas - 1. gup

  • ATCELTS! COVID-19 ierobežošanas nolūkos.

 • 17. oktobris - 40. gadskārtējais Nacionālais čempionāts Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no oranžā taga - 7. gup - pieteikšanās termiņš: līdz 3. septembrim.

  • ATCELTS! COVID-19 ierobežošanas nolūkos.

Katrā čempionātā, katram dalībniekam ir iespēja iegūt 2 medaļas (viena par formām, otra par brīvo cīņu). Par katru iegūto zelta medaļu Latvijas Tang Soo Do Federācija garantē 50% atlaidi viena mēneša maksai par nodarbībām.