2022. gadā plānotie pasākumi

2022. gadā Latvijas Tang Soo (Soo Bahk) Do Federācijas Moo Duk Kwan biedri plāno piedalīties šādos pasākumos:

  • 19. februāris - Tiesnešu kursi Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no 1. dana - apvienots ar treneru kursiem

  • 19. marts - Tiesnešu un Treneru kursi Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no 1. dana

  • 2 aprīlis - 37. gadskārtējais Pirmā reģiona čempionāts Lūtonā, Lielbritānijā - dalība no dzeltenā taga - 9. gup - pieteikšanās termiņš: līdz 24. februārim. - atcelts epidemioloģiskās situācijas apstākļu dēļ

  • 7. maijs - 42. gadskārtējais Centrālais čempionāts Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no oranžā taga - 7. gup - pieteikšanās termiņš: līdz 31. martam - atcelts epidemioloģiskās situācijas apstākļu dēļ

  • 10. septembris - 23. Starptautiskais seminārs Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no sarkanās jostas - 1. gup

  • 22. oktobris - 40. gadskārtējais Nacionālais čempionāts Vatfordā, Lielbritānijā - dalība no oranžā taga - 7. gup - pieteikšanās termiņš: līdz 1. septembrim.

Rīkotie pasākumi un to laiki var tikt mainīti. Sekojiet līdzi informācijai!

Katrā čempionātā, katram dalībniekam pastāv iespēja iegūt 2 medaļas (viena par formām, otra par brīvo cīņu). Par katru iegūto zelta medaļu Latvijas Tang Soo Do Federācija garantē 50% atlaidi viena mēneša maksai par nodarbībām.